Группа №1             "Карапузики" 3-4 года
      Группа №1             "Карапузики" 3-4 года
        Группа №6          "Очаровашки" 5-6 года
        Группа №6          "Очаровашки" 5-6 года
      Группа №3       "Гномики" 4-5 лет
      Группа №3       "Гномики" 4-5 лет
        Группа №4               "Курносики" 3-4 года
        Группа №4               "Курносики" 3-4 года
               Группа №5                 "Веснушки" 6-7 лет
               Группа №5                 "Веснушки" 6-7 лет
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Группа №2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Ладушки" 1.5-2 года<br>
          Группа №2               "Ладушки" 1.5-2 года
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Группа №7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Капитошка" 6-7 лет
               Группа №7                    "Капитошка" 6-7 лет
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Группа №8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Смешарики" 5-6 лет
           Группа №8           "Смешарики" 5-6 лет
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Группа №9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Любознайки" 5-6 лет
       Группа №9            "Любознайки" 5-6 лет
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Группа №10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Почемучки" 6-7 лет
       Группа №10       "Почемучки" 6-7 лет
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Группа №11 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Знайки" 5-6 лет
           Группа №11           "Знайки" 5-6 лет